ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Λόγω των νέων αυστηρών υποχρεώσεών  που απορρέουν από το νέο Κανονισμό της Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρακάτω θα βρείτε την "Πολιτική Ιδιωτικότητας και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα"

Δεν έχει βαθμολογηθεί