ΖΗΤΕΙΤΑΙ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η Accept - LGBT Cyprus ζητά άτομο με εμπειρία και διάθεση να βοηθήσει εθελοντικά στη διαχείριση των τεχνολογιών πληροφορίας. Αυτές περιλαμβάνουν την τεχνική υποστήριξη σε θέματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας καθώς και την ανάπτυξη και σχεδιασμό των ιστοσελίδων που διατηρεί η οργάνωση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο info@acceptcy.org για περισσότερες πληροφορίες.

Θα προτιμηθούν άτομα με εμπειρία στην διαχείριση CMS προγραμμάτων και συγκεκριμένα Drupal CMS, Joomla ή WordPress. Επιθυμητή εμπειρία στο χειρισμό βάσεων δεδομένων (databases), και συγκεκριμένα MySQL ή MSSQL. Γνώση γλώσσας προγραμματισμού PHP ή/και ενός CRM προγράμματος επιθυμητή αλλά όχι αναγκαία.

Οι προγραμματιστές θα αποτελέσουν μέρος της εθελοντικής ομάδας τεχνικής υποστήριξης της Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου και κατανομή εργασιών θα γίνεται ανάλογα με τον χρόνο και την εμπειρία των εθελοντών.

Η βαθμολογία σου: Καμία Average: 2.5 (2 votes)