ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΟΜΟΦΟΒΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΛΟΑΤΙ ΝΕΟΥΣ

Η Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου και η Ιρλανδική ΛΟΑΤΙ οργάνωση Dundalk Outcomers, έχοντας υπόψη τη σημασία και τη σοβαρότητα των πιθανών επιπτώσεων του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, αλλά και αναγνωρίζοντας ότι η ΛΟΑΤΙ κοινότητα είναι συχνότερα στο στόχαστρο του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, σας προσκαλεί στην παρουσίαση του πρώτου ηλεκτρονικού οδηγού που απευθύνεται σε ΛΟΑΤΙ νέους, και αποτελεί εργαλείο αντιμετώπισης του ηλεκτρονικού εκφοβισμού (cyber bullying) που προκύπτει λόγω σεξουαλικής ταυτότητας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Στόχος του οδηγού είναι να προσφέρει βοηθητικές πληροφορίες και υποστήριξη προς ΛΟΑΤΙ νέους που πιθανόν να είναι θύματα του ηλεκτρονικού εκφοβισμού.

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015, ώρα 17:00
στο σπίτι της ΕΕ, στη Λευκωσία

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κ Κουρσουμπά, η Πρόεδρος του Συμβούλιου Νεολαίας Κύπρου, κ Χαπούπη και εκπρόσωπος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Ο ηλεκτρονικός οδηγός δημιουργήθηκε από μια ομάδα νεαρών ΛΟΑΤΙ και μη-ΛΟΑΤΙ ατόμων, στα πλαίσια μιας σειράς εργαστηρίων του προγράμματος ανταλλαγής Erasmus+, στην Ιρλανδία και στην Κύπρο, με πρωτοβουλία της Ιρλανδικής οργάνωσης Dundalk Outcomers, σε συνεργασία με την Accept ΛΟΑΤ Κύπρου. Κάποιοι από τους νέους που δούλεψαν για τη δημιουργία του οδηγού, έχουν και οι ίδιοι επηρεαστεί ή επηρεάζονται από τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό.

Η βαθμολογία σου: Καμία Average: 2 (2 votes)