Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1 post / 0 νέες
Ifigenia
Εικόνα: Ifigenia
Απουσιάζει
Last seen: Πριν από 7 έτη 4 months
Μέλος από: 07/04/2010 - 22:50
Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

http://gaynewsingreek.blogspot.com/2010/07/blog-post_27.html 27.7.10Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 
Οι Κύπριοι νέοι στις διαπροσωπικές τους σχέσεις σήμερα έχουν σαφώς μεταβληθεί σε σύγκριση με παλαιότερα κινούμενοι σε πιο δυτικού τύπου πρότυπα. Για παράδειγμα, αρκετοί νέοι παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία αφού πρώτα αποκατασταθούν επαγγελματικά, διάκεινται αρνητικά ως προς θεσμούς όπως η προίκα και το συνοικέσιο, αποδέχονται ευκολότερα τη συμβίωση χωρίς γάμο και έχουν μειώσει αρκετά τον αριθμό των παιδιών που προτίθενται να κάνουν. Παρόλα αυτά όμως, η κυπριακή νεολαία διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις σε φαινόμενα που στο εξωτερικό θεωρούνται ήδη αποδεκτά, όπως η ομοφυλοφιλία, οι εκτρώσεις, οι άγαμες μητέρες κ.α. Σε γενικές γραμμές όμως οι νέοι στην Κύπρο σήμερα είναι πολύ ένθερμοι υποστηρικτές των θεσμών του γάμου και της οικογένειας, διατηρώντας ουσιαστικά αυτή την παράδοση της κυπριακής κοινωνίας.
Σοφοκλής Σοφοκλέους (Υπουργóς Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κύπρου), 2007

(…) δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για σύναψη γάμου μεταξύ ομόφυλων ατόμων. Ο νόμος προνοεί ότι γάμος σημαίνει τη συμφωνία για ένωση που συνάπτεται μεταξύ γυναικός και ανδρός από λειτουργό τέλεσης γάμου, εάν πρόκειται για πολιτικό γάμο, ή με βάση τους κανόνες της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ή των δογμάτων των θρησκευτικών ομάδων που αναγνωρίζονται από το κυπριακό Σύνταγμα. Περαιτέρω, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έχει σταδιακά δεχθεί την απόρροια δικαιωμάτων οικονομικής και περιουσιακής υφής από τη σχέση μεταξύ ομοφύλων που διαβιούν μαζί για σειρά ετών, έχοντας δεχθεί ότι η έννοια της οικογένειας και του γάμου δεν είναι στατικές (…) το ΕΔΑΔ δεν έχει προχωρήσει μέχρι του σημείου να αναγνωρίζει ευθέως ότι παραβιάζεται οποιοδήποτε δικαίωμα, και ιδιαίτερα αυτό που αφορά στην οικογενειακή ζωή και την ιδιωτική ζωή, με τη μη αναγνώριση της νομιμότητας γάμου μεταξύ ομοφύλων. Αντίθετα, οι αποφάσεις έχουν αναγνωρίσει ότι το δικαίωμα σύναψης γάμου και η ρύθμιση της δυνατότητας γάμου μεταξύ ομοφύλων εμπίπτει στα όρια της διακριτικής ευχέρειας του κάθε κράτους μέλους, το οποίο δύναται να αποφασίζει, με βάση τις δικές του νομοθεσίες και κοινωνικές αντιλήψεις, την έννοια του γάμου (…) εάν κράτη μέλη αποφασίζουν να επεκτείνουν το δικαίωμα σύναψης γάμου και μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, αυτό αντικατοπτρίζει τις δικές τους αντιλήψεις για το ρόλο του γάμου στις κοινωνίες τους και δεν εκπηγάζει εξ αυτής της επέκτασης οποιαδήποτε αρχή δικαίου ή τέτοια ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που να επηρεάζει την παραδοσιακή έννοια του γάμου.
Στέλιος Ναθαναήλ (Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου), 2010

field_vote: 
Δεν έχει βαθμολογηθεί