Χάσμα γενεών και στις αντιλήψεις απέναντι στην ομοφυλοφιλία

 Αναρτώ μια παράγραφο που μας αφορά από μια Δημοσκόπηση της Εφημερίδας <<Καθημερινή>> στις 08/11/2009Η ταυτότητα της έρευνας
Θέμα: Θέματα θρησκείας και ηθικών αντιλήψεων
Οργανισμός: International Social Surrey Programme
Εκτέλεση στην Κύπρο: Κέντρο Ερευνών Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Μέθοδος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Προσωπικές συνεντεύξεις με επισκέψεις στα σπίτια.
Δείγμα: 1000 Κύπριοι ηλικίας 18 χρονών και άνω
Χρόνος συνεντεύξεων: Οκτώβριος-Νοέμβριος 2008
 Χάσμα γενεών και στις αντιλήψεις απέναντι στην ομοφυλοφιλία
Το 91% των Κυπρίων 60 χρονών και άνω θεωρεί λάθος ή σχεδόν πάντα λάθος τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ δύο ατόμων του ιδίου φύλου. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 58% ανάμεσα στους νέους ηλικίας 18 ώς 24 χρονών. Στο σύνολο του πληθυσμού το 79% θεωρεί τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις λάθος. Το ποσοστό αυτό πριν από δέκα χρόνια ήταν κάπως χαμηλότερο (74%). Δηλαδή, μέσα σε δέκα χρόνια η κοινωνία της Κύπρου, η οποία ήταν έντονα συντηρητική απέναντι στην ομοφυλοφιλία, εμφανίζεται ακόμα πιο συντηρητική. Εξαίρεση αποτελούν οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά.
Στο εξωτερικό πάντως η ηθική αποτίμηση της ομοφυλοφιλίας διαφέρει από χώρα σε χώρα. Με βάση τα στοιχεία του 1998, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αυτοί που θεωρούν λάθος τις σχέσεις ατόμων του ιδίου φύλου είναι μειοψηφία (π.χ. Αυστρία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Τσεχία, Ιαπωνία, Γαλλία, Δανία, Ελβετία). Σε άλλες χώρες επικρατούν παρόμοιες απόψεις με την Κύπρο (ΗΠΑ, Ιρλανδία, Ρωσία, Βουλγαρία, Πορτογαλία κ.ά.).
 Είμαστε σίγουροι ότι προχωράμε προοδευτικά σε αυτή την χώρα;Πηγή: http://www.sigmalive.com/simerini/analiseis/social/209418

Δεν έχει βαθμολογηθεί